օրհնաբանութիւն

օրհնաբանութիւն

Dasnabedian 1995: 482

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,42 Acrostiche 6,19
bénédiction

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՕՐՀՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1036 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. ὐμνολογία, ὔμνος hymnologia, hymnus, laus, laudatio. Օրհնութիւն բանիւ եւ երգով. բարեբանութիւն. փառաբանութիւն. օրհնաբանեն եւ իլն. *Հրաւիրեցին յօրհնաբանութիւն սուրբ երրորդութեանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՍՐԲԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. πανίερος sacratissimus Սրբազան ամենայնիւ. նուիրական. աստուածային. Աստուած արեալ. սուրբ. *Օրհնաբանութիւն ամենասրբազանիցն: Աստուածայնոց ամենասրբազանից գրոց ընթերցմանց. Դիոն. եկեղ. ՟Գ: *Այր մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. θεολογία theologia, sermo de deo, et divinus Բան կամ ճառ զԱտուածոյ՝ բերանով եւ գրով, վարդապետաբար կամ ուսումնաբար, եւ որո՛վ եւ է օրինակաւ. ... *Հրաշալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 444 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. εὑλογία benedictio, laus Բարիս խօսելն զումեքէ, օրհնելն. բան բարի. քաղցրաբանութիւն. ... *Բարկութեանն՝ զհեզութիւնն ... թշնամանաց՝ զբարեբանութիւն. Յճխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՏՈՒՐ — (տրի, ից.) NBH 1 457 Chronological Sequence: 8c ԲԱՐԵՏՈՒՐ ԲԱՐԵՏՈՒՕՂ. ա. ἁγαθοδότης, ἁγαθοδοτίς bonorum dotor, munificus, a որ եւ Բարետրող. Տուօղ, կամ պատճառ եւ առիթ բարեաց. *Անզգուշութեամբն ʼի բարետրից պատուիրանացն հեռասցի: Օրհնեն օրհնաբանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՏՈՒՕՂ — (ողի, ղաց) NBH 1 457 Chronological Sequence: 8c ԲԱՐԵՏՈՒՐ ԲԱՐԵՏՈՒՕՂ. ա. ἁγαθοδότης, ἁγαθοδοτίς bonorum dotor, munificus, a որ եւ Բարետրող. Տուօղ, կամ պատճառ եւ առիթ բարեաց. *Անզգուշութեամբն ʼի բարետրից պատուիրանացն հեռասցի: Օրհնեն օրհնաբանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԳ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0672 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. ᾇσμα, ᾡδή, ὔμνος canticum, cantus, cantilena, ode, hymnus Նուագ ձայնի. բան երաժշտական. օրհնաբանութիւն. գովեստ. շարական. տաղ. ... *Զարթի՛ր զարթիր, խօսեա՛ց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0672 Chronological Sequence: 10c գ. ὐμνολογία hymnorum cantatio Երգով բարեբանութիւն. օրհնաբանութիւն: Նար. կուս. եւ Նար. խչ. ստէպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0638 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. περιεκτικός, περιληπτικός continendi vel comprehendi vim habens, complectens. Պարունակող. բովանդակիչ. պարագրող. պարփակօղ. պարառօղ. բագձաձական. *Ասէ զխելապարտակն. քանզի այսպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c ա. σνήθης consuetus, familiaris. որպէս սովորեալ ինչ. սովորութիւն եղեալ. հանապազորդեան, հասարակ. ընտանի. *Սովորականաւ ընդելականաւն հաւատասցեն երկիրպագանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՏՆԴԵԱՅ — (ստնդիոյ կամ դւոյ, կամ դիեցի. դեայք կամ իայք կամ իեայք կամ իացք. դեայց կամ իաց կամ եաց, եցաց. ացաց, ացեաց.) NBH 2 0746 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ՍՏՆԴԵԱՅ ՍՏՆԴԵԱՑ ՍՏՆԴԻ ՍՏՆԴԻԱՅ ՍՏՆԴԻԵԱՅ ՍՏՆԴԻԱՑ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.